Stužková

Minitanečná určená pre maturantov na rýchle zopakovanie základných tancov
(valčík, polka, foxtrot, čača).
Trvanie:   4 x 1 hod., štvrtok, 17.00 – 18.00 hod.
Cena:        20,-/os.
Miesto:    Dom kultúry Lúky, Vígľašská 1, Bratislava
Termíny:
1. 26.9.2019
2. 24.10.2019

Comments are closed.